Page banner image

Perinneohjesääntö

Sisältö päivitetty: 30.3.2024 klo 21.30

Yhdistyksen perinnevaliokunta

1 §

Luuppi ry:n (yhdistys) alaisuudessa toimii Perinnevaliokunta, jonka tarkoituksena on avustaa hallitusta yhdistyksen taloudenpitoon ja kunnianosoitukseen liittyvissä asioissa, sekä huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.

Perinnevaliokunnan tehtävinä on:

 • Avustaa tarvittaessa yhdistyksen hallitusta yhdistyksen talouden sekä toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.
 • Antaa yhdistyksen hallitukselle lausuntoja yhdistyksen jakamiin kunnianosoituksiin liittyvissä asioissa siten kuin tämän ohjesäännön 5.-12. §:issä määräävät.
 • Suunnitella yhdistyksen jakamat kunnianosoitukset ja valvoa sekä toimeenpanna niiden jakaminen.
 • Pitää kirjaa yhdistyksen jakamista kunnianosoituksista.

2 §

Perinnevaliokunnan muodostavat:

 • Yhdistyksen entiset puheenjohtajat.
 • Yhdistyksen virkaa tekevästä hallituksesta puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja.
 • Kunniajäsenet
 • Tarvittaessa muut valiokunnan kutsumat yhdistyksen jäsenet.

3 §

Perinnevaliokunta valitsee alkuvuodesta keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on organisoida Perinnevaliokunnan toimintaa. Perinnevaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, sekä kun yhdistyksen hallitus lähettää sille tässä ohjesäännössä mainittuja asioita käsiteltäväksi tai lausuntoa varten.

Yhdistyksen jakamat kunnianosoitukset

4 §

Yhdistys jakaa jäsenistölleen ja ulkopuolisille sidosryhmille kunnianosoituksia. Jäsenistölle myönnettävät kunnianosoitukset jaetaan neljään luokkaan arvojärjestyksessä: kunniajäsenyyteen, kultaiseen ja hopeiseen rintaneulaan sekä hallitusrintaneulaan. Tämän lisäksi yhdistys voi myöntää ulkopuoliselle henkilölle tai sidosryhmälle yhdistyksen pöytästandaarin.

5 §

Kunnianosoitusta voi esittää kuka tahansa yhdistyksen yksittäinen jäsen. Kun kunnianosoituksesta on tehty esitys, toimittaa perinnevaliokunta yhdistyksen hallitukselle oman lausuntonsa kyseisestä kunnianosoituksesta.

6 §

Kunniajäsenyyden sekä kultaisen ja hopean rintaneulan myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi aktiivinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettavuuden lisääminen tai muu jäsenistön yhdistykseltä saaman hyödyn kasvattaminen.

7 §

Kunnianosoitukset myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava yhdistyksen hallituksen sisäiseen dokumentaatioon.

Kunniajäsenyys

8 §

Kunniajäsenyyttä koskevissa lausunnoissa perinnevaliokunta myöntämisperusteissa otetaan huomioon esimerkiksi erityinen omistautuminen yhdistyksen toiminnalle ja sen kehittämiselle sekä pitkäaikainen ja erityisen ansioitunut toiminta yhdistyksessä. Huomioidaan suosittelijoiden lausunnot.

Kunniajäsenelle jaetaan yhdistyksen säännöissä määriteltyjen etuuksien lisäksi yhdistyksen kunniamitali.

Kunniamitali on:

 • Pyöreä, halkaisijaltaan 40 mm ja väriltään kultainen.
 • Mitalin etupuolelle on stanssattu yhdistyksen ellipsilogo, jota ympäröi laakerinlehtiseppele.
 • Mitalin taustapuolelle kaiverretaan kunniajäsenen nimi sekä kunniajäsenyyden kutsuvuosi.
 • Mitali roikkuu 30 mm leveästä nauhasta. Nauha on väritykseltään piinharmaa, jossa keltainen 8 mm paksu pystyviiva keskellä nauhaa. Piinharmaa on yhdistyksen väri ja keltainen luonnontieteiden alan väri.

Kunniajäsenyyden myöntämiseen liittyvät vaiheet määritellään yhdistyksen säännöissä.

Kultainen rintaneula

9 §

Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa, kulttuuria tai tavoitteita edistäneelle jäsenelle voidaan myöntää yhdistyksen kultainen rintaneula. Kultaista rintaneulaa koskevissa lausunnoissa perinnevaliokunta ottaa huomioon poikkeuksellisen ansioitumisen ja pitkäaikaisen toiminnan yhdistyksessä ja yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen kultainen rintaneula on:

 • Pyöreä, halkaisijaltaan 20 mm ja väriltään antiikkikultainen
 • Etupuolella stanssattu yhdistyksen ellipsilogo, jota ympäröi laakerinlehtiseppele.

Yhdistyksen kultainen rintaneula myönnetään yhdistyksen hallituksen ¾ päätöksellä.

Hopeinen rintaneula

10 §

Ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa, kulttuuria tai tavoitteita edistäneelle jäsenelle voidaan myöntää yhdistyksen hopeinen rintaneula. Hopeista rintaneulaa koskevissa lausunnoissa perinnevaliokunta ottaa huomioon aktiivisen ja ansioituneen toiminnan yhdistyksessä.

Yhdistyksen hopeinen rintaneula on muuten identtinen kultaisen rintaneulan kanssa, mutta se on väritykseltään antiikkihopeinen.

Yhdistyksen hopeinen rintaneula myönnetään yhdistyksen hallituksen enemmistön päätöksellä.

Hallitusneula

11 §

Yhdistyksen hallitukseen valittu jäsen voi lunastaa itselleen yhdistyksen hallitusneulan. Hallitusneulaa voi kantaa hallitusvuonna ja hallitusvuoden jälkeen.

Yhdistyksen hallitusneula on:

 • Soikea, halkaisijaltaan 15 mm ja väriltään kultainen
 • Etupuolella stanssattu yhdistyksen ellipsilogo

Pöytästandaari

12 §

Yhdistys voi myös myöntää yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai sidosryhmälle yhdistyksen pöytästandaarin merkkinä pitkäikäisestä yhteistyöstä yhdistyksen ja standaarin saajan välillä.

Yhdistyksen pöytästandaari on:

 • 100 mm x 180 mm kokoinen, suorakulmion muotoinen lippu, jonka alareuna muodostaa alaspäin osoittavan kärkikolmion.
 • Väritykseltään piinharmaa, jossa keskellä 25 mm leveä keltainen pystyraita
 • Keskellä lippua on yhdistyksen ellipsilogo brodeerattuna kultalangalla.

Yhdistyksen pöytästandaarin myönnetään yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä

Yhdistyksen ainejärjestönauha

13 §

Yhdistyksen ainejärjestönauha on 30mm levyinen raidallinen nauha. Raidat muodostuvat siten, että nauhan ulkosyrjillä kulkee kaksi 11 mm leveää piinharmaata raitaa (#6d6f71) ja näiden keskellä kulkee 8 mm leveä kullankeltainen raita (#f7d000).

14 §

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat käyttää ainejärjestönauhaa akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

15 §

Ainejärjestönauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle, tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei kosketa paljasta ihoa. Jos kyseessä on Luuppi ry:n tilaisuus, kannetaan nauha muiden ylioppilas- tai opiskelijajärjestöjen nauhojen yläpuolella.

Yhdistyksen kunniamerkkien kanto

16 §

Yhdistyksen myöntämiä kunniamerkkejä kannetaan juhlissa, joiden pukukoodiin on määritelty akateemiset arvomerkit. Tämän lisäksi arvomerkkejä kannetaan myös yhdistyksen omissa pukujuhlissa, kuten pikkujouluissa. Hopeista rintaneulaa ei kanneta, mikäli jäsenelle on myönnetty myös kultainen rintaneula.

Kunniamerkit kiinnitetään seuraavalla tavalla:

 • Kunniamerkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä.
 • Mikäli kantajalla on useampia yhdistyksen kunniamerkkejä, kiinnitetään ne arvojärjestyksessä keskeltä vasemmalle päin siten että arvokkain on vasemmanpuoleisin.

Yhdistyksen lippu

17 §

Yhdistyksen lippua käytetään yhdistyksen järjestämissä juhla-ja kunniatilaisuuksissa sekä yhdistyksen hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi yhdistyksen vuosijuhlat sekä pikkujoulut.

18 §

Yhdistyksen lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös.

19 §

Ilman suojusta kuljettaessa lippua seuraa kahden jäsenen lippuvartio. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina ylioppilaslakkia.

Seremoniamestarin sauva

20 §

Yhdistyksen seremoniamestarin sauvaa käyttää yhdistyksen juhlatilaisuuksissa seremoniamestariksi nimetty henkilö. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi yhdistyksen vuosijuhlat sekä pikkujoulut. Seremoniamestarin sauvaa voidaan lainata muihin sopiviin tarkoituksiin yhdistyksen hallituksen luvalla.

Yhteistyössä