Palaute

Nimettömät palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa. Niihin liittyvä keskustelu löytyy pöytäkirjoista, ellei palautteenantaja tätä erityisesti kiellä. Ilman yhteystietoja lähetettyyn palautteeseen ei voida vastata henkilökohtaisesti.